Välj ett putssystem.Välj vilken typ av pärm du vill göra:

Välj de produkter som ingår i detta projekt.


Du kan också söka fram en produkt du vill använda.

Fyll i objektinformation.

Objektadress
Ort
Kv namn
Putsentreprenör
Byggentreprenör
Beställare
Kvm

Kulörnummer
Klicka på lägg till för att lägga till fler fält, maximalt 10st.
Välj framsida.


När du trycker på "Skapa dokument" skapas en PDF-fil avsedd för utskrift och insättning i pärm. Dokumentet är uppdelat i 8 delar med pärmframsida och registerblad. Före varje kapitel finns en sida med kapitlets namn, för att du på ett enkelt sätt skall kunna sätta in dokumentet i pärmen.